Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) 2022

 

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%92%CE%95_%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94_%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2022-2023.pdf

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης