ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε στις 18-11-21 την υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ΓΕΛ:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A5%CE%91_2021_11_18_148469__%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB_%CE%93%CE%95%CE%9B_2022.pdf

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης