Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022 και υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που ντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022.

Πίνακες με Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 2022

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα Μηχανογραφικά τους Δελτία ( Μ.Δ. και Π.Μ.Δ.) από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή μπορείτε να απευθύνεστε στο Λύκειό σας, το οποίο θα είναι ανοιχτό στις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες ( Τρίτη) και επιπλέον την Τετάρτη 13- 7 – 2022 και Δευτέρα 18- 7- 2022.

Σχετική ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης