Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών- Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

Από το πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ο υποψήφιος μπορεί  να επιλέξει  το τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Βόλο .Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και άρχισε να λειτουργεί το χειμερινό εξάμηνο του 2019/20. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΓΔΣ οργανώνεται επί τη βάσει δύο (2) κατευθύνσεων: 1. Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) 2. Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) .

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών.

Είναι ένα νέο τμήμα, μέσω του οποίου κάποιος που θα το επιλέξει μπορεί να εργαστεί στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σε ΜΚΟ που ασχολούνται με τις μειονότητες, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διερμηνεία κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος: <https://gdia.uth.gr/>Intercultural

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης