Προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΝ

4444444444444444444444444444

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μαθητές έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά εμπεριέχει και αρκετά προβλήματα. Όπως στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις, αυτό εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας και τον σχεδιασμό της διαδικασίας αξιοποίησής της.

Ήδη αρκετοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί προβληματίζονται σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν οι μαθητές/τριες, φοιτητές κλπ για την παραγωγή κειμένων ή ακόμη κι έτοιμων εργασιών από την ΤΝ.

Στη συνέχεια, θα αναφέρουμε κάποιους τρόπους και ιδέες αξιοποίησης της ΤΝ για διδακτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να παρακάμψουμε τα προβλήματα που έχουν σχέση με τις έτοιμες λύσεις που προσφέρει και τα προβλήματα αξιοπιστίας που συνεπάγεται η χρήση της.

Με την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στις δραστηριότητες της τάξης, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ως κριτικοί καταναλωτές πληροφοριών. Είναι σημαντικό να καθοδηγηθούν ώστε να προσεγγίσουν κριτικά το περιεχόμενο που παράγεται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και να κατανοήσουν τα όρια της τεχνολογίας.

Σύγκριση κειμένων

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές/τριες κείμενα που σχετίζονται με το μάθημά τους. Τα περισσότερα προέρχονται από έγκυρες πηγές. Υπάρχουν όμως και κάποια που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη π.χ. από το ChatGPT, Bard ή άλλο chatbot.

Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τα κείμενα και προσπαθούν να αναγνωρίσουν ποια έχουν παραχθεί από την ΤΝ. Βρίσκουν τις διαφορές κι ακολουθεί συζήτηση στην τάξη.

Επαλήθευση πληροφοριών

Ζητούμε από τους μαθητές/τριες να εργαστούν σε ένα θέμα (π.χ. ένα ιστορικό γεγονός). Θα πρέπει να βρουν τις πληροφορίες, εργαζόμενοι σε ομάδες, στο ChatGPT, Bard ή άλλο chatbot γράφοντας τα ανάλογα prompts. Στη συνέχεια, θα κληθούν να επαληθεύσουν αυτές τις πληροφορίες συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με σχετικά έγκυρα άρθρα και πηγές. Διαπιστώνουν ομοιότητες και διαφορές, ανακρίβειες κλπ.

Διαγωνισμός πληρέστερου Prompt

Επιλέγουμε ένα θέμα για να εργαστεί η τάξη. Οι μαθητές/τριες, σε ομάδες, θα πρέπει να δώσουν στο ChatGPT, Bard ή άλλο chatbot τα κατάλληλα prompts, ερωτήσεις και πληροφορίες για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις διαβάζονται στην τάξη και νικήτρια είναι η ομάδα που έχει εκμαιεύσει από την ΤΝ το καλύτερο και πληρέστερο αποτέλεσμα.

Βρίσκουμε τα λάθη της ΤΝ

Πολλές φορές τα αποτελέσματα που παράγονται με τη χρήση της ΤΝ περιέχουν ανακρίβειες, λάθη ή προκαταλήψεις. Δίνεται ένα τέτοιο κείμενο που έχει παραχθεί από το ChatGPT, Bard κλπ και οι μαθητές/τριες καλούνται να βρουν τα λάθη ή να αντιληφθούν τις προκαταλήψεις και την ιδεολογική οπτική του  συμβουλευόμενοι έγκυρο πληροφοριακό υλικό.

Συζήτηση με το chatbox

Επιλέγουμε ένα αμφιλεγόμενο ή πολύπλοκο θέμα και ζητάμε από τους μαθητές/τριες να εμπλακούν σε συζήτηση με την εφαρμογή (ChatGPT, Bard κλπ). Θέτουν ερωτήματα, κρίνουν, αμφισβητούν ή συμφωνούν με το chatbot. Ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν κριτικά τις πληροφορίες, να αναγνωρίσουν προκαταλήψεις και την ιδεολογική οπτική και να διαμορφώσουν τις δικές τους απόψεις.Επιπρόσθετα, αν η εφαρμογή παρέχει μια αντίληψη για ένα ιστορικό πρόσωπο, οι μαθητές/τριες μπορούν να την «προκαλέσουν» δημιουργώντας αντιρρήσεις με βάση εναλλακτικές ιστορικές ερμηνείες ή αντιφατικές αναφορές.

Δημιουργία της καλύτερης εικόνας

 Χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα δημιουργίας εικόνων (Clipdrop, Craiyon, Stable Diffusion, Canva κλπ), οι μαθητές/τριες  καλούνται να γράψουν  το κατάλληλο κείμενο που θα περιγράφει την εικόνα που θέλουν να παραχθεί. Η διαδικασία μπορεί να πάρει τη μορφή άτυπου διαγωνισμού στην τάξη με νικήτρια την ομάδα που θα δημιουργήσει την καλύτερη εικόνα. Με αυτό τον τρόπο εξασκούνται στην παραγωγή κειμένου αλλά και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους.

Μαντεύουμε την περιγραφή

Μια ομάδα μαθητών έχει δημιουργήσει μια εικόνα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια άλλη ομάδα καλείται να μαντέψει ποια ήταν η περιγραφή που δόθηκε στην εφαρμογή για να δημιουργήσει την εικόνα αυτή.

Ουρανία Τσούτση, Middle Mountain College News, 21-03-2024

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης