Εργασίες μαθητών σχετικές με το πείραμα του Ερατοσθένη

Το πείραμα του Ερατοσθένη εφαρμόζουν στο σχολείο μας η Β΄ Λυκείου. Όσοι ανήκουν στην θετική κατεύθυνση επιφορτίζονται με την ευθύνη να εκτελέσουν το πείραμα στην πράξη την ημέρα της εαρινής ισημερίας στις 20 Μαρτίου περίπου κάθε έτος.  “Οσοι τώρα ακολουθούν την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών αναλαμβάνουν την εκπόνηση θεωρητικών εργασιών σχετικά με τον Ερατοσθένη , το έργο του και φυσικά το πείραμα του. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου λοιπόν της κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών στα πλαίσια του μαθήματος της γεωμετρίας χωρίστηκαν σε ομάδες για την πραγματοποίηση του πειράματος του Ερατοσθένη την μέρα της εαρινής ισημερίας. ( Δείτε στον σύνδεσμο : ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ).
Η κάθε ομάδα έπρεπε στο τέλος της δράσης να παρουσιάσει μια ομαδική εργασία. Η μορφή της εργασίας που πρέπει να εκπονήσει η κάθε ομάδα ήταν η ακόλουθη:
Μέρος Α : Βιογραφικά στοιχεία για την εποχή , την ζωή και το έργο του Ερατοσθένη. Επικεντρώνουμε στην ελληνιστική εποχή ( ιστορικό πλαίσιο) και στην στόχευση της επιστήμης στις πρακτικές και τεχνολογικές ενασχολήσεις( επιστημολογικά χαρακτηριστικά). Τέλος αναζητούμε τα ενδιαφέροντα , τα επιτεύγματα και το εν γένει έργο του Ερατοσθένη εκείνη την εποχή.
Μέρος Β: Η σύλληψη , η εκτέλεση και η πραγματοποίηση του πειράματος από τον Ερατοσθένη. Εξηγούμε επίσης τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ένα από τα 10 πιο επιτυχημένα πειράματα στην ιστορία της επιστήμης.
Η κάθε ομάδα τώρα της θετικής κατεύθυνσης αναλύει την μεθοδολογία της δράσης της για την πραγματοποίηση του πειράματος στο προαύλιο του σχολείου τη μέρα της εαρινής ισημερίας. Παρουσιάζει τις μετρήσεις , τους υπολογισμούς και τα τελικά αποτελέσματα στον υπολογισμό της ακτίνας της γης. Κρίνει τέλος κατά πόσο είναι ικανοποιητικός ο υπολογισμός  με βάση αυτήν που έδινε το Ε.Κ.Φ.Ε του Ν. Σερρών. Πιθανολογογεί τις αιτίες της όποιας απόκλισης.
Τέτοια παραδείγματα εργασιών μαθητών θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
                              1.   ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ : ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σχολιάστε

Top