ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο προσωπικό μου   mail μπορείτε να στέλνετε άρθρα σχετικά με την διδακτική των μαθηματικών , την ιστορία τους και γενικά με προτάσεις διδασκαλίας που προωθούν την κατανόηση και την ελκυστικότητα των μαθηματικών διαδικασιών.

Αν εναρμονίζονται στους σκοπούς του περιοδικού όπως αναλύονται  πρωτύτερα και εγκριθούν θα δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Μόσχος Αλέξανδρος

alexandmos@gmail.com

Εναλλακτικά στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να στέλνετε τα προτεινόμενα προς δημοσίευση άρθρα σας.

https://www.emailmeform.com/builder/form/b9aS7k6if1f38VaQ1x1L8lC

Top