ΣΤΟΧΟΙ

Το περιοδικό στοχεύει:

- να προβάλλει τα μαθηματικά ως ανθρώπινο επίτευγμα και πολιτισμικό αγαθό.

- να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών , αναδεικνύοντας ελκυστικές πρακτικές για την κατανόηση τους.

- να συνδέσει τα μαθηματικά με την ιστορία τους , παρουσιάζοντας την εξελικτική τους πορεία

-  να συνδέσει τα μαθηματικά με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει

- να προβάλλει τα μαθηματικά ως ένα ανθρώπινο εργαλείο στην επίλυση πρακτικών αναγκών της κοινωνίας

- να αναδείξει τα μαθηματικά ως ένα συλλογιστικό οικοδόμημα απαγωγής συμπερασμάτων.

- να αξιοποιήσει την μαθηματική λογοτεχνία στην μάχιμη διδακτική πράξη.

Με αυτούς τους προσανατολισμούς ασχολείται και προτείνει διδακτικές πρακτικές που ήδη εφαρμόστηκαν στην διδακτική πράξη με στόχο την καλύτερη εννοιολογική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον διδασκαλίας. Μέσα από αυτή την πολυσημία και ποικιλομορφία του μαθηματικού νοήματος επιχειρεί να συμπεριλάβει όλες τις μορφές της ανθρώπινης νοημοσύνης , καθιστώντας τα μαθηματικά εύληπτα από όλους.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ x και y.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ yx (ΨΥΧΗ)!

Top