Μικροπείραμα στο Geogebra με το πείραμα του Ερατοσθένη

Screenshot 2024-03-09 184620

Χρησιμοποιούμε ένα μικροπείραμα σε Geogebra για μια διαδραστική αποτύπωση κι εφαρμογή του πειράματος του Ερατοσθένη. Στο μικροπεiραμα αυτό ο μαθητής βρίσκει:

- ιστορικά στοιχεία για το πείραμα

- οδηγίες για την εφαρμογή του

- ενσωματωμένο λογιστικό φύλλο ( τύπου Excel για την εκτέλεση πράξεων)

Οι μαθητές πειραματίζονται και εικονικά με την εφαρμογή του πειράματος Ερατοσθένη σε διαφορετικά μέρη της γης μέσα από συνθήκες προσομοίωσης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε και το αρχείο σε Geogebra από τον λογαριασμό μου στο Geogebra Tube. Επιλέξτε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 και αναζητήστε το αρχείο «Πείραμα Ερατοσθένη»

https://www.geogebra.org/m/PxV3xZxV#material/vKyAJCgc

 

Σχολιάστε

Top