Πειραματική ανίχνευση του αθροίσματος γωνιών τριγώνου στις μη ευκλείδειες γεωμετρίες

Η παρακάτω πειραματική δράση πραγματοποιήθηκε στις 12 και 15 Φεβρουαρίου 2018  σε διδακτικές ώρες της γεωμετρίας Α΄ Λυκείου. Αφορούσε στην διδακτική ενότητα της γεωμετρίας

Πειραματική κατασκευή : «Απόσταση πλοίου από την ακτή» , βασισμένη στην ιστορική μέθοδο του Θαλή του Μιλήσιου.

Η παρακάτω κατασκευή πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2018  σε διδακτική ώρα της γεωμετρίας γ΄ γυμνασίου. Αφορούσε στην διδακτική ενότητα της γεωμετρίας : «Ισότητα

Μέτρηση του βυθισμένου τμήματος από ένα καλαμάκι με τη βοήθεια του θεωρήματος του Θαλή

Η παρακάτω πειραματική δρατηριότητα  πραγματοποιήθηκε σε διδακτική ώρα των μαθηματικών γ΄ γυμνασίου στις 26 Ιανουαρίου2018.  Αφορούσε στην διδακτική ενότητα της γεωμετρίας :

Τα δυο πουλιά και το ποντίκι

Το παρακάτω πρόβλημα αποτελεί μια διασκευή  από ένα πρόβλημα που αποδίδεται σε κάποιον άραβα μαθηματικό του 11ου αιώνα. Περιέχεται στο

Δημιουργία τεστ στο περιβάλλον του Scratch

Eνδιαφέρον πρόγραμμα πολυμεσικών εφαρμογών στα μαθηματικά είναι  και το Scratch. Με πρωταγωνιστή μια γάτα περιέχει οπτικοποιημένες τις εντολές της Logo για τη

Top