Πρόγραμμα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

Φέτος το σχολείο μας στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY», (SWPBS), το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation.

Το Έργο στοχεύει στην εφαρμογή της ΠρωτογενούςΠρόληψης του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και βασικούς εταίρους από Φινλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία.

Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.

Το σχολικό σύστημα ΠροΘεΣυ ΔΕΝ αποτελεί πρόγραμμα αλλά ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει στη διεύθυνση και στο προσωπικό του σχολείου την ευκαιρία να κτίσουν ένα θετικό, διδακτικό και προληπτικό πρώτο επίπεδο πρόληψης με τη συνεργασία εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδας. Η προσέγγιση ΠροΘεΣυ προωθεί το μοντέλο λύσης προβλήματος στη σχολική μονάδα, όπου η Διεύθυνση και το προσωπικό προβαίνουν σε διερεύνηση σχολικών αναγκών σε θέματα βελτίωσης σχολικού κλίματος, αύξησης επιθυμητών συμπεριφορών και μείωσης προβλημάτων συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, Διεύθυνση και προσωπικό ετοιμάζουν τη στοχοθεσία, τις δράσεις (πρακτικές) και τις διαδικασίες καθώς και την αξιολόγηση (συλλογή δεδομένων) του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής τους μονάδας.

Η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης

Η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε δημοτικά σχολεία στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και μαθησιακής επίδοσης. Περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες το σχολείο θα πρέπει να ακολουθήσει για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης.

Η πρώτη παράμετρος του Προγράμματος (ΠροΘεΣυ) με την οποία ασχοληθήκαμε είναι η ενεργητική ακρόαση. Εξηγήσαμε στα παιδιά μέσα από παραδείγματα, ερωταπαντήσεις και παιχνίδια ρόλων τι σημαίνει να είσαι ενεργός ακροατής/τρια και πόσο σημαντικό είναι αυτό για την σχολική επίδοση και τις κοινωνικές σχέσεις. Κατόπιν τα παιδιά κατασκεύασαν τις δικές τους αφίσες και δεσμεύτηκαν να προσπαθούν να είναι ενεργοί ακροατές σε όλα τα μαθήματα του σχολείου! Οι αφίσες τους και οι εργασίες όλων των τάξεων του σχολείου αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων δράσεων του σχολείου.

viber_image_2023-04-28_22-55-24-989

1η ομάδα!

1η ομάδα!

viber_image_2023-04-22_13-45-24-290

2η ομάδα

2η ομάδα

viber_image_2023-04-22_13-45-24-365

3η ομάδα

3η ομάδα

viber_image_2023-04-22_13-45-24-805

4η ομάδα

4η ομάδα

viber_image_2023-04-22_13-45-25-044viber_image_2023-04-22_13-45-25-156viber_image_2023-04-22_13-45-25-218viber_image_2023-04-22_13-45-25-267

Όλες οι ομάδες εν ώρα εργασίας!

Όλες οι ομάδες εν ώρα εργασίας!

Σχολιάστε