παραλία-δίκτυο

Υιοθέτησε μια παραλία

  Τα Νηπιαγωγεία σε Δράση! υλοποιούν δραστηριότητες  συγκομιδής, καταγραφής και αποτύπωσης των απορριμμάτων στην παραλία που υιοθέτησαν. Το «Υιοθέτησε μια Συνεχίστε την ανάγνωση →