Κυκλική οικονομία, το μοντέλο της Σουηδίας

της Δούση Δέσποινας

Κυκλική Οικονομία

Συχνά ακούμε τον όρο κυκλική οικονομία. Τι είναι όμως πραγματικά;

Με λιγα λογια η κυκλική ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής παραγωγής και κατανάλωσης που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας με βάση ένα κυκλικό μοντέλο. Στοχεύει στην ανάπτυξη ανακυκλώσιμων και βιώσιμων πόρων για την προστασία της κοινωνίας από τα απόβλητα. Ο σκοπός είναι να είναι σε θέση να σχηματίσει ένα μοντέλο που δεν είναι πλέον γραμμικό και άπληστο αλλά κυκλικό. Αυτή η νέα μορφή κοινωνίας βασίζεται στην αρχή της κυκλικής οικονομίας. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις οικονομίες και τις κοινωνίες γενικότερα να γίνουν πιο αυτόνομες, βιώσιμες και συντονισμένες με το ζήτημα των περιβαλλοντικών πόρων. Η κυκλική οικονομία είναι ένα παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των πρώτων υλών, μέσω της χρήσης των υλικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς μίμηση στην κυκλική οικονομία είναι η Σουηδία. Η Σουηδία ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της, με μόνο το 1% να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, με μία διαδικασία που ονομάζεται «απόβλητα σε ενέργεια» παράγεται βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από τα σκουπίδια της χώρας. Από τα 4,4 εκατομμύρια τόνων οικιακών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη Σουηδία, τα 2,2 εκατομμύρια μετατρέπονται σε ενέργεια με τη χρήση αυτής της διαδικασίας. Τα σκουπίδια που ταξινομούνται για να αξιοποιηθούν από τη διαδικασία καίγονται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την περιστροφή στροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την υπευθυνότητα των κατοίκων της χώρας στο να διαχειρίζονται και να ταξινομούν τα οικιακά τους σκουπίδια, πρακτική που έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες ταξινομούν τα σκουπίδια τους ώστε να μεταφερθούν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί το εντυπωσιακό ποσοστό ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο.  Εάν η σκανδιναβική χώρα διατηρήσει αυτή την τάση, ίσως είναι εφικτός ο στόχος του μηδενικού αριθμού αποβλήτων μέχρι
το 2020. Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ αποστέλλουν το 55% των απορριμμάτων τους σε χώρους υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο, ενώ το 2012 το
ποσοστό αυτό ήταν 67%.

Ακομα ένα αποτελεσμα αυτης της δρασης ειναι η Σουηδία να έχει εξελίξει τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων της σε τέτοιο βαθμό, που έχει καταλήξει να εισάγει 800.000 τόνους σκουπιδιών ετησίως από τη Νορβηγία και άλλες γειτονικές χώρες, τα οποία καίγονται και αυτά στις 32 ειδικές μονάδες που διαθέτει η χώρα για τη διαδικασία αποβλήτων σε ενέργεια.

 

Πηγές :

https://www.eco-terra.gr/i-souidia-anakykloni-to-99-ton-apovliton-tis-kai-paragei-energeia/

Κυκλική οικονομία – Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης