Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού (20η Νοεμβρίου)

ΑΠΟ: Οι μικροί μας δημοσιογράφοι - Νοε• 20•19

Προτεινόμενο υλικό (ενδεικτικά)
 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 UNICEF
Ύμνος για τα 20 χρόνια της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιών (γλώσσα: αγγλικά, διάρκεια:
13:32) https://www.youtube.com/watch?v=iickB1iHwU0
Κινούμενα σχέδια για τα δικαιώματα των παιδιών (γλώσσα: αγγλικά, διάρκεια: 13:32)

Βίντεο για τα Δικαιώματα των Παιδιών
Τα κινούμενα σχέδια για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελούν μια πρωτοβουλία της UNICEF με
στόχο να ενημερώσει το κοινό παγκόσμια για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόκειται για
σύντομα, μη λεκτικά βιντεάκια-σποτάκια, προκειμένου να περάσει το μήνυμα για τα δικαιώματα
σε όλους. Κάθε βίντεο απεικονίζει ένα δικαίωμα που περιγράφεται στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, όπως: «Ελευθερία από την εργασία των παιδιών» ή «Προστασία από
την παραμέληση».
 Ο Συνήγορος για το Παιδί

https://www.synigoros.gr/paidi/

 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf

 Αφίσα για παιδιά δημοτικού «Έχω, έχεις, έχει-όλοι έχουμε δικαιώματα»

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/affisa_paidiadimotikou_tel.pdf

 Φυλλάδιο για παιδιά δημοτικού «Έχω, έχεις, έχει-όλοι έχουμε δικαιώματα»

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/filadio_stp_dimotikou.pdf

 Φυλλάδιο για εφήβους «Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων»

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/fylladio_efivon.pdf

 Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών, Ηνωμένα Έθνη:

http://www.un.org/en/events/childrenday/

 Συνήγορος του πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή

https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.proagogi_dsdp.22305

 Ημέρες αφιερωμένες στα Δικαιώματα του Παιδιού (Πηγή: Σαν Σήμερα)

https://www.sansimera.gr/worldays/397

https://www.sansimera.gr/worldays/37

https://www.sansimera.gr/worldays/224

 Πύλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, Council of Europe, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
ανθρώπινα δικαιώματα:

https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals

http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/comics-competition

 Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), Δημόσια θέση «Παιδιά και Λιτότητα»

https://www.synigoros.gr/resources/enoc-statement-greek-final.pdf

 Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δικαιώματα –
υποχρεώσεις,

http://aesop.iep.edu.gr/node/15922

 Τα Δικαιώματα του Παιδιού εικονογραφημένα

https://www.living-democracy.gr/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

 

Top