“Αυτόν τον κόσμο δεν τον κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας”

ΑΠΟ: Οι μικροί μας δημοσιογράφοι - Ιαν• 15•20

    Η φράση αυτή, αναφέρεται στο γεγονός ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται από τις σημερινές γενιές ανθρώπων, θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και στις μελλοντικές γενιές ανθρώπων. Για παράδειγμα, η καταστροφή του ζωικού περιβάλλοντος και η οριστική εξαφάνιση ζωικών ειδών, ενώ δεν φαίνονται να έχουν αντίκτυπο στην σημερινή κοινωνία, πιθανόν να διαταραχθεί η τροφική αλυσίδα στο μέλλον. Επιπροσθέτως, οι ενέργειες για τις ανάγκες του ανθρώπου π.χ. εξόρυξη πετρελαίου, ορυκτών διαταράσσει τα οικοσυστήματα και έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά μας πιθανόν να μην ευχαριστηθούν την ζωή τους σε έναν κόσμο χωρίς περισσότερα προβλήματα. Εν κατακλείδι, το ανθρώπινο είδος θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικό σε ενέργειες είναι γνωστό ότι έχουν μακροπρόθεσμα αντίκτυπα. Επιπλέον, να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα ως προς την κατανάλωση με ανανεώσιμων πόρων, ή να καταργηθούν τρόποι εκμετάλλευσής τους και να δημιουργηθούν νέοι.

   Συμπερασματικά, πιστεύω ότι αν ο άνθρωπος κάνει πιο ορθολογισμένη χρήση των ορυκτών πόρων, ή αν λάβει αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή της διαταραχής του οικοσυστήματος, έχει ελπίδες να κάνει τον κόσμο που ‘δανείστηκε’ από τα παιδιά του ένα πιο ασφαλές και ειρηνικό μέρος.

Τσούρτης Γιώργος

Top