“Σώοι και Ασφαλείς” 2023-2024 Σώοι και Ασφαλείς

“Σώοι και Ασφαλείς” 2023-2024

Σώοι και Ασφαλείς

αρχείο λήψης

Το πρόγραμμα αφορά την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, τη γνωριμία με το περιεχόμενο κειμένων που αφορούν ζητήματα για την ασφάλειά τους και την εκμάθηση κανόνων για την ορθή χρήση του δρόμου ως τωρινοί και μελλοντικοί χρήστες αυτού.

 

Με το παρόν πρόγραμμα ενισχύεται το σχολείο ως υποστηρικτικό περιβάλλον, παρέχοντας δυνατότητες και ευκαιρίες στα παιδιά για την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο ζήτημα της ασφάλειάς τους: να στοχαστούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ασχοληθούν με αυτή και μετά να εφαρμόσουν στην πράξη δεξιότητες που καλλιέργησαν και απέκτησαν, αναλαμβάνοντας θετικές πρωτοβουλίες.

Δ1 :

 https://2dim-artem.att.sch.gr/?page_id=1318

Δ2 :

https://2dim-artem.att.sch.gr/?page_id=1325

Σχολιάστε