Τι είναι η EPALE

Οι τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων αποτελούν  προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όφελος των ενηλίκων.

Η EPALE είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η  EPALE – η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη- είναι ένας πολύγλωσσος, εικονικός τόπος συνάντησης  με στόχο την υποστήριξη του τομέα της εκπαίδευσης και  κατάρτισης των ενηλίκων στην Ευρώπη. Η EPALE  ασχολείται με όλες τις μορφές της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ενηλίκων, τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης  που παρέχεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και υποστηρίζει το πρόγραμμα ERASMUS+.

Η EPALE επιτρέπει τη διάδοση περιεχομένου σχετικού με τη εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ειδήσεων, άρθρων, ιστολογίου, πόρων και εκδηλώσεων και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Την καθημερινή διαχείριση της EPALE επιτελεί μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης βοηθούμενη από 36 εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης ανά την Ευρώπη. Το ΙΚΥ αποτελεί την εθνική υπηρεσία υποστήριξης της EPALE για την Ελλάδα.

Επιθυμούμε να συμβάλλετε στην ανάπτυξη της EPALE, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας και να σας προσφέρει ό,τι χρειάζεστε για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εθελοντές  και όλοι όσοι  ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση  ενηλίκων συναντούν την κοινότητα της  EPALE για να ανταλλάξουν  απόψεις μεταξύ τους, να βρουν έμπνευση για τις καθημερινές πρακτικές τους, να αναπτύξουν τα δίκτυά τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ποιες είναι οι θεματικές της EPALE;

Η πλατφόρμα EPALE οργανώνεται γύρω από πέντε βασικά θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων:

 • Η ενίσχυση του εκπαιδευομένου
 • Τα μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Οι Δεξιότητες διαβίωσης
 • Οι πολιτικές
 • Η ποιότητα

 

Γιατί να εγγραφείτε;

 • Για να έχετε  διαφημίσετε ή να αναζητήσετε μαθήματα και συνέδρια εκπαίδευσης ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη στο ημερολόγιο εκδηλώσεων
 • Για να βρείτε οργανισμούς με παρόμοιες δραστηριότητες στην αναζήτηση συνεργατών
 • Για να δημοσιεύσετε τα δικά σας κείμενα και μηνύματα στο  ιστολόγιο  ή απλώς να ενημερωθείτε στα Νέα
 • Για να έχετε πρόσβαση σε ένα πλούσιο σε περιεχόμενο Κέντρο Πόρων και άλλα αποτελέσματα έργων
 • Για να δημιουργήσετε ανοικτές  θεματικές ομάδες για ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών
 • Για να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε έργα σε κλειστές ομάδες
 • Για να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης