Κλίμα, Περιβάλλον και Πολιτισμός

Η Κλιματική Αλλαγή δημιουργεί μέσα από τους πολέμους, τις φυσικές καταστροφές και το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα ισχυρές πιέσεις τόσο στη φύση όσο και στον πολιτισμό και τα μνημεία. Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων στοχεύει στην αναζήτηση εναλλακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων όπως η υπαίθρια εκπαίδευση και η αξιοποίηση των μνημείων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και την Κλιματική Αλλαγή.

Έχοντας υπόψη αυτά, η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων (με τη συμμετοχή μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου) υλοποίησε το Σχέδιο Erasmus+ KA1 «Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον και Πολιτισμός» (Αρ. Έγκρισης ΙΚΥ 2019-1-EL01-KA104-061716)

Στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου, 5 άτομα συμμετείχαν σε Δομημένους Κύκλους Μαθημάτων με τα παρακάτω θέματα:

  1. «Δεν υπάρχει Πλανήτης Β’» σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και την Αειφορία (οργανώθηκε στο Πόρτο Πορτογαλίας από τον οργανισμό Learning Together)
  2. «Η φύση ως μια φανταστική τάξη» για την Υπαίθρια Εκπαίδευση(οργανώθηκε από τον οργανισμό Outdoored στο Brokind της Σουηδίας)
  3. «Εκπαίδευση για την Αειφορία – Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Γη μαζί;» (οργανώθηκε στο Joensuu της Φινλανδίας από τον οργανισμό Edukarjala)
  4. «Διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή και την Αειφόρο Ανάπτυξη» (οργανώθηκε στη Σεβίλλη της Ισπανίας από τον οργανισμό iDevelop)
  5. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Μικρές πράξεις με μεγάλο αποτύπωμα» με θέμα πρακτικές εναλλακτικές λύσεις προστασίας του περιβάλλοντος (οργανώθηκε στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας από τον οργανισμό Cultivating Futures)

Η εμπειρία, οι γνώσεις και δεξιότητες από κάθε Δομημένο Κύκλο Μαθημάτων μεταφέρθηκαν στα υπόλοιπα μέλη του φορέα αλλά και σε άλλους πολίτες μέσα από

Τέλος, δημιουργήθηκαν 6 Σχέδια Μαθημάτων για την Παλιά Πόλη των Χανίων, για τις Προστατευόμενες Περιοχές NATURA 2000 και για την Κλιματική Αλλαγή, για σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο σε αίθουσες – κλειστούς  χώρους όσο και έξω στη φύση και στην Παλιά Πόλη των Χανίων.

Για το πρόγραμμα αυτό έγινε και ανάρτηση στην Πλατφόρμα EPALE για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης