Ερωτήματα κριτικής σκέψης για την Ενέργεια

Στην Ενότητα «Περιβάλλον» θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ή να οργανώσουμε ένα εργαστήριο δεξιοτήτων με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή την παραγωγή ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα στην Ε” ή Στ” Δημοτικού.

Μπορεί να γίνουν και δύο διαδοχικές συζητήσεις. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποιος επωφελείται και ποιος ζημιώνεται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας;
2. Ποιος επηρεάζεται από την εφαρμογή αυτής της πηγής ενέργειας;
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή αυτού του τρόπου παραγωγής ενέργειας;
4. Τι επιχειρήματα υπάρχουν υπέρ και τι κατά της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας;
5. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση με την εφαρμογή αυτής της πηγής ενέργειας;
6. Πού μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πηγή ενέργειας; Σε ποιο χώρο;
7. Πότε θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα η εφαρμογή της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας;
8. Γιατί θα ήταν καλύτερη η εφαρμογή ή η μη εφαρμογή αυτής της πηγής ενέργειας;
9. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι όποιες τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της πηγής ενέργειας;

Οι ερωτήσεις αυτές θα μπορούσαν να εξεταστούν σε ομάδες και στη συνέχεια ο/η εκπρόσωπος της κάθε ομάδας να παρουσιάσει τη συζήτηση που έγινε στην ομάδα και να ακολουθήσει διάλογος για κάθε ερώτημα.

Έτσι θα έχουμε συμμετοχή και έκφραση όλων των μαθητών κι ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης