Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΕΠΕΑ Βάμου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργάνωσε Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022..

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2021

Αφιέρωμα στις “Erasmus Days

18.45 – 19.00:    Προσέλευση – Εγγραφές.

19.00 – 19.15:    Παιχνίδι γνωριμίας

19.15 – 19.45:    Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων του ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου

19.45 – 20.00     Διάλειμμα

20.00 – 20.30:    Παρουσίαση προγραμμάτων Erasmus+ KA1 και ΚΑ2 που έχει υλοποιήσει το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου.

20.30 – 21.00:    Ερωτήσεις – συζήτηση

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

08.45 – 09.00:    Προσέλευση

09.00 – 10.00:    Προτάσεις του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Σχέδια Μαθημάτων, Σχεδιασμός. Παιδ. Ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου.

10.00 – 10.30:   Σύνδεση των προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου με τα Πράσινα  Επαγγέλματα. Μαρία Καλφάκη, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

10.30 – 11.00:    Κλιματική Κρίση. Αντώνιος Καλογεράκης, Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Οικολογίας και Θεολογίας της Ορθ/ξης Ακαδημίας Κρήτης.

11.00 – 11.15:            Διάλειμμα

11.15 – 13.30:    Σχεδιασμός προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Αρετή Μαρματάκη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Χανίων.

13.30 – 14.00:    Ερωτήσεις – συζήτηση- Αξιολόγηση σεμιναρίου

Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε και τις δύο ημέρες στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, Α. Παπανδρέου 70.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης