Πρόσκληση σε δράση για Διεθνή Ημέρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης και Σκυταλοδρομία για το Κλίμα

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Βάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα πλαίσια των Περιφερειακών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάζω για το Κλίμα», « Αλλάξτε συμπεριφορές! Ανακυκλωsosτε!» και « Ένας Κήπος στο σχολείο μου», που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Βάμου,  της Διεθνούς Ημέρας Υπαίθριας Εκπαίδευσης και της Σκυταλοδρομία «Running Out of Time»  για την Κλιματική Αλλαγή που συντονίζει στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης καλεί εκπαιδευτικούς και σχολεία να οργανώσουν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, κοινή δράση με θέμα:

«Υπαίθρια Εκπαίδευση»

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών κι εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας κάθε σχολείου σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της υπαίθριας εκπαίδευσης. Στόχοι της δράσης είναι να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με την κλιματική κρίση, την σημασία της μείωσης των απορριμμάτων, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της σωστής διαχείρισης του νερού και των φυσικών πόρων. Να  γνωρίσουν οι μαθητές τον πλούτο της τοπικής χλωρίδας και τη σημασία του για τη διατροφή μας, την υγεία, την οικονομία και την οικολογική ισορροπία και να ευαισθητοποιηθούν γι’ αυτά με βιωματικό τρόπο έξω στη φύση. Παράλληλα, στόχος είναι να αλλάξει η αυλή του σχολείου με την καλλιέργεια τοπικών φυτών, να πρασινίσει η σχολική αυλή και να καλλιεργηθούν δεξιότητες φροντίδας και χρήσης των φυτών σαν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Για το σκοπό αυτό, ορίστηκε με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Περιφερειακών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάζω για το Κλίμα», «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωS.O.S.τε!» και «Ένας Κήπος στο σχολείο μου», η Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 ως κοινή ημέρα δράσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των σχολείων των Δικτύων και όχι μόνο, για την Υπαίθρια Εκπαίδευση.

Την ημέρα αυτή, μαθητές κι εκπαιδευτικοί οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στην αυλή του σχολείου ή σε υπαίθριο χώρο (π.χ. πάρκο, άλσος, παραλία) στη γειτονιά τους ή ευρύτερα.

Η Διεθνής Ημέρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης ξεκίνησε στη Βρετανία το 2012 κι έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια μαθητές σε 170 χώρες. Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η υπαίθρια εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, ενισχύει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και τις δεξιότητες δημιουργίας ομάδας και, βέβαια, είναι διασκεδαστική για τα παιδιά. Τα μαθήματα που γίνονται στην ύπαιθρο είναι μια σημαντική βιωματική εμπειρία που συχνά μας ακολουθεί μια ζωή. Το ενεργητικό και φυσικό παιχνίδι, το παιχνίδι στη φύση είναι ο πρωταρχικός τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά.

Ιδέες μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες Διεθνούς Ημέρας Υπαίθριας Εκπαίδευσης, https://outdoorclassroomday.com/resources/lesson-ideas/ όμως είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς έχουν πολύ περισσότερες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Οι εκπαιδευτικοί και οι ομάδες που θα συμμετάσχουν μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες ή οτιδήποτε θεωρούν ό,τι αποτυπώνει τη δράση τους  στο padlet που έχουμε διαμορφώσει για τη Δράση, ώστε να μοιραστούμε όλοι τη χαρά και τη φαντασία!

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μια τέτοια ιδέα να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο διαδίκτυο πατώντας ΕΔΩ ή https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNnzn6am97Uaa_pscq1IwW3hl9QmtX2K71VbO2Hec3CLu8A/viewform?usp=sf_link.

Τέλος, παρακαλούμε οι συμμετέχοντες να αποστείλουν στο e-mail του ΚΠΕ Βαμου kpevamou@gmail.com συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη κατάσταση συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών με σφραγίδα και υπογραφή από το/τη Διευθυντή/ντρια.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης