Πρόσκληση συμμετοχής στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάζω για το Κλίμα»

Το ΚΠΕ Βάμου συνεχίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού δικτύου Π.Ε. σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Αλλάζω για το Κλίμα», και καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής του σχολείου τους για τα επόμενα δυο χρόνια. Το Δίκτυο λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα  ΚΠΕ και Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΠΕ όπου υπάρχουν.

Θεματικές ενότητες και Ενδεικτική θεματολογία

Κάθε σχολική ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με κάποιες (ή όλες) από τις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

1.    Η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη συμβολή σε αυτή.

2.    Εξοικονόμηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

3.    Νερό και κλιματική αλλαγή.

4.    Ποδήλατο και περπάτημα, βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.

5.    Δημιουργία και προστασία χώρων πρασίνου μέσα κι έξω από το σχολείο.

6.    Τοπικά προϊόντα που παράγονται με φυσικό – βιολογικό τρόπο.

7.     Ατμοσφαιρική ρύπανση

9.     Προβλήματα από τις εξορύξεις και από τη χρήση των πηγών ενέργειας

10.   Κλιματική αλλαγή και οικονομία

11.   Κλιματική Αλλαγή και υγεία

12.   Προτάσεις για την Αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχοι του δικτύου

Η λειτουργία του δικτύου στοχεύει κυρίως σε:

-    Οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη προγραμμάτων Π.Ε. που θα έχουν σχετική θεματολογία και δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού)

-    Ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων και όλων των μελών (Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων)

-    Επισκέψεις πεδίου μαζί με μαθητές και ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των μελών του δικτύου.

-    Συνεργασία με τοπικούς ,περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, Πανεπιστήμια, ΟΤΑ, επιστημονικές ενώσεις, οικολογικές οργανώσεις κλπ.

-    Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέας οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους μαθητές, φιλικής προς το περιβάλλον.

-    Η έμμεση επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι, γειτονιά), αφού οι μαθητές λειτουργούν ως «πυρήνες» ευαισθητοποίησης

-     Εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών για κινητοποίηση αρμόδιων δημόσιων φορέων.

Θεωρούμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω θεματικού δικτύου είναι αναγκαία και θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση συμπεριφορών σε μαθητές-τριες, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για δήλωση συμμετοχής, συμπληρώστε ηλεκτρονικά μία από τις παρακάτω Αιτήσεις

ΔΙΚΤΥΟ «Αλλάζω για το Κλίμα»
Αίτηση Σχολείων_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ
https://docs.google.com/document/d/1wLl5x1H_W8fBZOIn3Rs6RnosFu75mgma/edit?usp=sharing&oui
d=110790017079896071048&rtpof=true&sd=true
Αίτηση Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5y_W1bxioD4DcKr6uoMWvDATDLLorw7qyTgn9vS8
Xjz4lLQ/viewform?usp=sf_link
Αίτηση ΚΠΕ_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2H-
DiFfHeg3CKKjPxDVzSsIPApH7YKD3E72hoi8Je9aTGyw/viewform?usp=sf_link

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης