Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δείτε μια παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO, που περιλαμβάνει και τους επιμέρους στόχους σε καθέναν από αυτούς.Λήψη αρχείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης