ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

2024, Έτος Γ. Σκαρίμπα

0

«Σκαρίμπας παντού» και στο «Πρίσμα», που υποστηρίζει και ενισχύει την καινοτόμο πρωτοβουλία της κήρυξης του 2024 ως Έτους Σκαρίμπα, διαμηνύοντας στους αναγνώστες και τις αναγνώστριές [...]