Στήλη: Φραγκφούρτη - Frankfurt am Main


Φραγκφούρτη – Frankfurt am Main

Η Φραγκφούρτη  είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Βρίσκεται στον ποταμό Μάιν και έχει πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκους (5

Top