Επίσκεψη στον όμιλο “CuturEdEx”

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου2023 εκπρόσωποι από τον όμιλό μας επισκέφθηκαν τον όμιλο “CulturEdEX”, στον οποίο υπεύθυνη είναι η κα Πολίτη. Στη συνάντηση πληροφορηθήκαμε για τον όμιλο, τον σκοπό του, καθώς και για κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με αυτόν.

Αρχικά, το όνομα “CuturEdEx” προέρχεται από τις λέξεις Culture (πολιτισμός), Educate (εκπαιδεύω), Explore (ανακαλύπτω), Experience (βιώνω) και Excel (προοδεύω). Είναι ένας πολύ καινοτόμος όμιλος, ο οποίος ασχολείται με την πολυγλωσσία, τον μιντιακό γραμματισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι συμμετέχοντες του ομίλου, δουλεύοντας δημοκρατικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία και αναπτύσσοντας αυτενέργεια, εργάζονται σε ομάδες με ανάθεση ρόλων και κριτήρια ισότιμης συμπεριφοράς και κάνουν τα εξής:

  • εξερευνούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και άλλων χωρών
  • μαθαίνουν πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να διατηρηθεί και να περάσει στις επόμενες γενιές, μέσω AR και VR εργαλείων
  • δημιουργούν, χρησιμοποιώντας εργαλεία και λογισμικά AR και VR ψηφιακές εμπειρίες σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά για τους συμμαθητές τους

Ακολούθως, τα παιδιά του ομίλου μάς εξήγησαν τις έννοιες “AR”, “VR” και “AI”.  Συγκεκριμένα:
AR ονομάζεται η ψηφιακή παρεμβολή ενός αντικειμένου στον πραγματικό χώρο, με τη χρήση κάποιου υπολογιστικού συστήματος.

VR ονομάζεται ένα απέχον από τον πραγματικό κόσμο εικονικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και με το οποίο μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε.

Τέλος, AI είναι η γνωστή στους περισσότερους τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά μας έκαναν μια παρουσίαση για το ChatGPT, το οποίο είναι ένα chatbot δημιουργημένο με την τεχνητή νοημοσύνη. Μας ενημέρωσαν για το τι είναι, πότε δημιουργήθηκε και από ποιον, για το πώς λειτουργεί, τα οφέλη του, καθώς και για τους κινδύνους που διατρέχουμε όταν το χρησιμοποιούμε.

Γενικά, ο όμιλος CulturEdEx είναι ένας όμιλος που στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων, στη διεπιστημονική μάθηση και την παγκόσμια πολιτειότητα. Χρησιμοποιούνται η ομαδοσυνεργατική βιωματική μάθηση (project-based learning), η μικτή μάθηση (flipped classroom-rotation model), η διερευνητική μάθηση και ο σχεδιασμός μέσω έρευνας (design by research), καθώς και νέες τεχνολογίες (AR, VR, AI). Οι συμμετέχοντες μετατρέπονται από παθητικοί δέκτες πληροφορίας σε κριτικούς αναγνώστες και ενεργούς συμμέτοχους στην οικοδόμηση νέας γνώσης!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο, παρακάτω μπορείτε να δείτε:

Μία παρουσίαση για τον όμιλο:
https://www.canva.com/design/DAFwJAPotJE/YjoRA39JjC11MkfWcXdj1w/view?utm_content=DAFwJAPotJE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Την αφίσα του ομίλου:
https://www.canva.com/design/DAFvd0t9W9w/n0Gz0dVKoGXC20Al07tTOg/watch?utm_content=DAFvd0t9W9w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης