Συνολικό Ισοδύναμο Επιπτώσεων Θέρμανσης

enviroment-300x244

Η συνολική επίδραση ενός συστήματος και του ψυκτικού μέσου για την κλιματική αλλαγή εκτιμάται χρησιμοποιώντας TEWI – το συνολικό ισοδύναμο των επιπτώσεων του πλανήτη[1]. Είναι μια μέθοδος για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή κατά τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος με το συνδυασμό:

άμεση συμβολή των εκπομπών ψυκτικού στην ατμόσφαιρα

έμμεση συνεισφορά του CO2 που προκύπτει από την ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος

Είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδος σύγκρισης διαφόρων επιλογών συστημάτων και ψυκτικού υγρού στο στάδιο του σχεδιασμού ή κατά την εξέταση μετασκευής, για παράδειγμα από το R22.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μείωσης του TEWI μεταξύ των οποίων:

  • Η ελαχιστοποίηση της διαρροής ψυκτικού υγρού (η οποία μειώνει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση επίπτωση, αφού τα συστήματα με διαρροή χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια)
  • Η χρήση των χαμηλών GWP ψυκτικών μέσων
  • Η ελαχιστοποίηση του φορτίου ψύξης.
  • Η μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω κατάλληλου σχεδιασμού και εγκατάστασης
  • Η σωστή συντήρηση του συστήματος
  • Η ελαχιστοποίηση της απώλειας ψυκτικού μέσου κατά τη διάρκεια της συντήρησης
  • Ανάκτηση και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ψυκτικών μέσων.
Top