Στήλη: Τεχνολογία

Τεχνολογία Κλιματισμού με Φυσικό Αέριο. Κλιματισμός με φυσικό αέριο- Η Φυσική επιλογή

Η τεχνολογία ψύξης με φυσικό αέριο προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του υψηλού αρχικού κόστους δεν ήταν

Υλοποίηση Επιδιώξεων Κλιματισμού

Η διαφορά κλιματισμού – ψύξης είναι ότι εκτός από την ψύξη των χώρων κάνουμε ταυτόχρονα και επεξεργασία του αέρα έτσι

Ενεργειακή απόδοση

Από τη δεκαετία του 1980, οι κατασκευαστές HVAC συστημάτων και εξοπλισμού κάνουν μία προσπάθεια να βελτιώσουν τα συστήματα που παράγουν

Το Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα

Μερικά χρόνια πριν, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να προωθήσει την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου στα

Συνολικό Ισοδύναμο Επιπτώσεων Θέρμανσης

Η συνολική επίδραση ενός συστήματος και του ψυκτικού μέσου για την κλιματική αλλαγή εκτιμάται χρησιμοποιώντας TEWI – το συνολικό ισοδύναμο

Η καύση του φυσικού αερίου

Οι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καύσιμα. Η καύση αυτών των ουσιών στον αέρα ονομάζεται οξείδωση η οποία περιλαμβάνει την αντίδραση

Φυσικό Αέριο

Το Φυσικό Αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και είτε συναντάται μόνο του είτε

Σύντομη Ιστορία

Για να μάθετε περισσότερα για την ιστορία και την ανάπτυξη των διαφόρων συνθετικών και εναλλακτικών ψυκτικών ρευστών δείτε την ταινία 

Ασφαλής Χρήση Εύφλεκτων Ψυκτικών Ρευστών

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών κινδύνων που είναι πιο σοβαροί από ό, τι για τα παραδοσιακά ψυκτικά ρευστά:   Ευφλεκτότητα.   Τα A2L,

Χρήση του R717 με ασφάλεια

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών κινδύνων που είναι πιο σοβαροί από ό, τι για τα παραδοσιακά ψυκτικά:   Τοξικότητα.  Το R717

Top