Στήλη: Τεχνολογία

Εισαγωγή στην Ασφάλεια και τη Διαχείριση Κινδύνου με εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά

Όλα τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα που καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό έχουν επιπλέον κινδύνους σε σχέση με τα παραδοσιακά ψυκτικά

Προετοιμασία στρατηγικής για τον περιορισμό και τις στρατηγικές μείωσης διαρροών

Τα παρακάτω θέματα είναι αυτά που δυνητικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη στρατηγική σας. Δεν είναι όλα από αυτά θα

Ισχυρή βελτιστοποίηση LBP και MBP – 16.12.2021 SLVE18CN Application Studies

Ο νέοςσυμπιεστής μεταβλητής ταχύτητας προπανίο SLVE18CN με τέλεια απόδοση ψύξης, εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, εύκολη ενσωμάτωση, είναι ένας βελτιστοποιημένος ενεργειακά 18 cc.

R1234ze και άλλα ψυκτικά HFO 

Τα κύρια HFO (υδροφθοροολεφίνες) ψυκτικά ρευστά είναι το R1234ze και R1234yf. Αυτές είναι οι δύο καθαρές ουσίες, στην ίδια οικογένεια, που αποτελείται από υδρογόνο, φθόριο και ακόρεστο άνθρακα. Αυτές είναι και οι δύο χαμηλότερης ευφλεκτότητας και έχουν πολύ χαμηλό GWP. Ένα HFO ‐ υδροφθοροολεφίνης είναι ένας αλογονάνθρακας που περιέχει υδρογόνο, φθόριο και ακόρεστo άνθρακα. Η κατώτερη ευφλεκτότητα τους περιορίζει το μέγεθος φορτίου του ψυκτικού μέσου, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όπως η υψηλότερη αναφλεξιμότητα υδρογονάνθρακων. Συσκευές για το σύστημα θα είναι του τύπου που δεν προκαλούν σπινθήρες εάν μια διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε μια εύφλεκτη συγκέντρωση γύρω από την ηλεκτρική συσκευή. Η θερμοκρασία κορεσμού του R1234ze σε ατμοσφαιρική πίεση είναι υψηλή σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά, έτσι θα λειτουργεί σε κενό στην πλευρά χαμηλής πίεσης του συστήματος για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο κατάλληλο για μέσης και υψηλής θερμοκρασίας εφαρμογές, όπως ψύκτες νερού. Η ικανότητα ψύξης του είναι επίσης χαμηλή σε σύγκριση με άλλα HFCs, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται διαφορετικοί συμπιεστές, με μεγαλύτερη μετατόπιση σε σχέση με τον κινητήρα. Το R1234ze είναι διαθέσιμo και χρησιμοποιείται ήδη σε ψύκτες και ενσωματωμένες  μονάδες. Το R1234yf χρησιμοποιείται πολύ στον κλιματισμό αυτοκινήτων. Έχει αρχίσει πλέον να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές εμπορικών ψυκτικών. Είναι παρόμοιο με το 1234ze στο ότι θα λειτουργεί σε ένα κενό στην πλευρά χαμηλής πίεσης του συστήματος για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας, καθιστώντας το πιο κατάλληλο για μέσης και υψηλής θερμοκρασίας εφαρμογές,

Μετρώντας το οικονομικό κόστος της διαρροής

Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια το συνολικό οικονομικό κόστος της διαρροής. Τα ακόλουθα συνεισφέρουν στο κόστος:  Ψυκτικού

Δουλεύοντας με ασφάλεια με R717 (Αμμωνία)

Το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ΜΑΠ Εκτός από τις προφυλάξεις που λαμβάνονται με άλλα εύφλεκτα ψυκτικά, μπορεί επίσης να είναι

Διαρροές Ψυκτικών Αερίων

Τα ψυκτικά συστήματα με εύφλεκτο ψυκτικό μέσο πρέπει να ελεγχθούν για διαρροές χρησιμοποιώντας μία μέθοδο η οποία είναι ασφαλής Σπρέι

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Διαρροής του ψυκτικού ρευστού Λειτουργία του Συστήματος RAC

Η Διαρροή ψυκτικού μέσου έχει ένα διπλό αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος:  Μια άμεση επίδραση, εάν το ψυκτικό έχει

Καταλληλότητα των εναλλακτικών ψυκτικών για Retrofit (Μετασκευή)

Τα περισσότερα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα, κανονικά, δεν είναι κατάλληλα για μετασκευή σε συστήματα τα οποία είχαν σχεδιαστεί για συνηθισμένα (μη

Λειτουργία – Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων

Η βλαβερή επίδραση των ψυκτικών μέσων στην ατμόσφαιρα έχει αναλυθεί. Ανακεφαλαιώνοντας, τα αλογονούχα ψυκτικά μέσα μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις

Top