Επιλογή συστήματος θέρμανσης χώρων

Για την επιλογή των μονάδων παραγωγής ενός συστήματος θέρμανσης χώρων, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η εγκατάσταση

Διάγραμμα Πίεσης – Ενθαλπίας (p–h)

Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών στοιχείων και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού, που στηρίζεται

Συστήματα κλιματισμού υβριδικών αυτοκινήτων

Στα «συμβατικά» συστήματα κλιματισμού ο συμπιεστής του κλιματιστικού και η λειτουργία του εξαρτώνται από το αν λειτουργεί ο κινητήρας του

Περιγραφή λειτουργίας τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων

Γνωρίζοντας τη γενική αρχή λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου καθώς και τα στάδια / φάσεις λειτουργίας, προκειμένου να παραχθεί ψυκτικό

Εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο επιδιώκεται, στο χώρο των επιβατών, οι συνθήκες παραμονής να είναι ευχάριστες και

R-32 R-600

Το διφθορομεθάνιο (αγγλικά: difluoromethane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, με χημικό τύπο CH2F2. Με βάση το

Θερμοηλεκτρική ψυκτική εγκατάσταση

Μια θερμοηλεκτρική ψυκτική διάταξη ή μια αντλία θερμότητας (TEC) είναι μια διάταξη στερεάς κατάστασης που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο Peltier και

Ηλιακό κλιμακώτο σύστημα ψύξης

Η ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή των ηλεκτρικών συστημάτων ψύξης συμπίεσης ατμού είναι ένας από τους κύριους λόγους αύξησης των αιχμών

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης επιφανειών

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωριστή θέση κατέχουν τα συστήματα θέρμανση & ψύξης επιφανειών ξηράς δόμησης για δάπεδο – τοίχο – οροφή

Top