Ψυκτικά μέσα (ρευστά)

Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζε- ται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό

Αρχεία του Συστήματος

Τα αρχεία του Συστήματος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των διαρροών και είναι υποχρεωτική απαίτηση για πολλά συστήματα

Ασφάλεια Εναλλακτικών Ψυκτικών Ρευστών

Όλα τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα που καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό έχουν επιπλέον κινδύνους σε σχέση με τα παραδοσιακά ψυκτικά

Αναβάθμιση τεχνικού δυναμικού RAC

Νέες δεξιότητες και επικαιροποιημένα προσόντα για την αναθεώρηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης για τεχνικούς Ψύξης και Κλιματισμού (RAC) παρέχονται σε μια

Συνθήκες απόδοσης και λειτουργίας Εναλλακτικών ψυκτικών ρευστών

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μία ένδειξη της απόδοσης των εναλλακτικών ψυκτικών υγρών. Το R404A περιλαμβάνεται για λόγους σύγκρισης. Η πληροφορία

Συγκράτηση και Ανίχνευση διαρροών

Αυτή η ενότητα καλύπτει τις διάφορες μεθόδους δοκιμών διαρροής και δείχνει πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του

Τα ψυκτικά μέσα και οι ιδιότητές τους.

Επιθυμητές ιδιότητες ψυκτικών μέσων. Μία ουσία, για να αποτελέσει το εργαζόμενο ψυκτικό μέσο μίας εγκαταστάσεως, πρέπει να έχει ορισμένες ιδιότητες,

Λειτουργία – Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων

Η βλαβερή επίδραση των ψυκτικών μέσων στην ατμόσφαιρα έχει αναλυθεί. Ανακεφαλαιώνοντας, τα αλογονούχα ψυκτικά μέσα μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις

Καταλληλότητα των εναλλακτικών ψυκτικών για Retrofit (Μετασκευή)

Τα περισσότερα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα, κανονικά, δεν είναι κατάλληλα για μετασκευή σε συστήματα τα οποία είχαν σχεδιαστεί για συνηθισμένα (μη

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Διαρροής του ψυκτικού ρευστού Λειτουργία του Συστήματος RAC

Η Διαρροή ψυκτικού μέσου έχει ένα διπλό αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος:  Μια άμεση επίδραση, εάν το ψυκτικό έχει

Top