Η καύση του φυσικού αερίου

Οι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καύσιμα. Η καύση αυτών των ουσιών στον αέρα ονομάζεται οξείδωση η οποία περιλαμβάνει την αντίδραση

Συνολικό Ισοδύναμο Επιπτώσεων Θέρμανσης

Η συνολική επίδραση ενός συστήματος και του ψυκτικού μέσου για την κλιματική αλλαγή εκτιμάται χρησιμοποιώντας TEWI – το συνολικό ισοδύναμο

Το Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα

Μερικά χρόνια πριν, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να προωθήσει την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου στα

Ενεργειακή απόδοση

Από τη δεκαετία του 1980, οι κατασκευαστές HVAC συστημάτων και εξοπλισμού κάνουν μία προσπάθεια να βελτιώσουν τα συστήματα που παράγουν

Υλοποίηση Επιδιώξεων Κλιματισμού

Η διαφορά κλιματισμού – ψύξης είναι ότι εκτός από την ψύξη των χώρων κάνουμε ταυτόχρονα και επεξεργασία του αέρα έτσι

Τεχνολογία Κλιματισμού με Φυσικό Αέριο. Κλιματισμός με φυσικό αέριο- Η Φυσική επιλογή

Η τεχνολογία ψύξης με φυσικό αέριο προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του υψηλού αρχικού κόστους δεν ήταν

Top