Το Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα

fa

Μερικά χρόνια πριν, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να προωθήσει την
ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου στα πλαίσια
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών, για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και για μια σειρά στρατηγικών και
οικονομικών λόγων. Έτσι το 1998 έχουμε την ίδρυση της ΔΕΠΑ και την
εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Το φυσικό αέριο σε σχέση με το πετρέλαιο αποτελεί πλέον και για την Ελλάδα
μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση.
Αποτελείται από μίγμα αερίων ενώσεων, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο, ενώ
περιέχονται και άλλα συστατικά σε μικρότερη αναλογία όπως προπάνιο,
βουτάνιο κ.λπ.

Η σύσταση του δεν είναι σταθερή καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με την
προέλευση του. Στην Ελλάδα το Φ.Α προέρχεται από δύο παροχές. Από την
Ρωσία ( αγωγός που διατρέχει όλη την Ελλάδα) και την Αλγερία από όπου
παραλαμβάνεται σε υγροποιημένη μορφή στην Ρεβυθούσα Αττικής.
Μέσω αγωγών μεγάλης διαμέτρου, το Φ.Α μεταφέρεται στις διάφορες περιοχές.
Η πίεση στους αγωγούς αυτούς είναι μεγάλη και για αυτό τον λόγο σε
κατάλληλες θέσεις σταδιακά η πίεση μειώνεται ενώ η διατομή των αγωγών
γίνεται ολοένα και μικρότερη.
Σε όλο το μήκος του δικτύου υπάρχουν σταθμοί μέτρησης, ελέγχου και
ρύθμισης των διάφορων παραμέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια κατά
την λειτουργία του δικτύου ( αυτόματα ενεργοποιούμενες βάνες) και αξιοπιστία
του δικτύου.
Η πίεση στην οποία δουλεύουν οι οικιακές συσκευές θέρμανσης Φ.Α είναι
18-23 mbar με συνέπεια να υπάρχει πληθώρα συσκευών και αυτοματισμών
ώστε να διατηρείται σταθερή η πίεση αυτή.
Ανάλογα με την προέλευση του Φ.Α μεταβάλλεται και η θερμογόνος δύναμη.
Έτσι, η θερμογόνος δύναμη μεταβάλλεται μεταξύ 7.224Kcal και 11.266Kcal.
Το Φ.Α είναι ένα αέριο το οποίο είναι ελαφρότερο σε σχέση με τον αέρα και
λόγο της σύνθεσης του είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς κατά την καύση
του δεν παράγονται βλαβεροί ρύποι.
Λόγω της αέριας φάσης στην οποία βρίσκεται, ιδιαίτερη ευαισθησία πρέπει να
δείχνεται σε θέματα ασφαλείας. Συγκέντρωση Φ.Α σε κλειστό χώρο παρουσία
αέρα εγκυμονεί κινδύνους καθώς αν η συγκέντρωση του Φ.Α φτάσει ένα
ορισμένο (κρίσιμο) σημείο το μίγμα γίνεται εκρηκτικό .

Top