Εφαρμογές θερμοηλεκτρικής ψύξης

tecs

Οι εφαρμογές των θερμοηλεκτρικών διατάξεων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς, ιατρικούς,
βιομηχανικούς και επιστημονικούς εξοπλισμούς, καθώς και από οργανισμούς
τηλεπικοινωνιών. Οι χρήσεις τους μπορεί να περιλαμβάνουν από τα απλά δοχεία
ψύξης τροφίμων και ποτών, ως τα εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα ελέγχου
θερμοκρασίας στα βλήματα και τα διαστημικά οχήματα. Θερμοηλεκτρικές διατάξεις
χρησιμοποιούνται στα μικρά ψυγεία ποτών, που συνδέονται στην υποδοχή του
αναπτήρα στα αυτοκίνητα ή ακόμη και σε περιλαίμια που κρατούν ζεστούς τους
ανθρώπους το χειμώνα ή τους ψύχουν το καλοκαίρι.

http://www.ferrotec.com/technology/thermoelectric

Αντίθετα από μία απλή ψύκτρα, μια θερμοηλεκτρική διάταξη επιτρέπει τη μείωση
της θερμοκρασίας ενός αντικειμένου κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος,
καθώς επίσης και τη σταθεροποίηση της θερμοκρασία αντικειμένων, τα οποία
υπόκεινται σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι περισσότερες εφαρμογές που απαιτούν ψύξη
δεν κάνουν χρήση των θερμοηλεκτρικών υλικών εξαιτίας των χαμηλών τιμών της
απόδοσης που συναντώνται στα (TECs). Ένα TEC απαιτεί μεγάλα ποσά ηλεκτρική

δύναμης για το φαινόμενο ψύξης. Μάλιστα, τα περισσότερα συμβατικά συστήματα

όπως ένας ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμών έχει την τριπλάσια απόδοση από τα
αντίστοιχα θερμοηλεκτρικά συστήματα. (International Journal of Innovations in
Energy Systems and Power)
Παρόλα αυτά, τα TECs μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά σε
συγκεκριμένες εφαρμογές. Όντας διατάξεις στερεάς κατάστασης, δεν παράγουν
θόρυβο και δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου συντήρηση. Οι διαστάσεις τους είναι
μικρές σχετικά με άλλα συστήματα και άρα προτιμώνται όπου υπάρχει
περιορισμένος χώρος για εξοπλισμό

Top