Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Διαρροής του ψυκτικού ρευστού Λειτουργία του Συστήματος RAC

Κόστοι

Η Διαρροή ψυκτικού μέσου έχει ένα διπλό αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος:

 Μια άμεση επίδραση, εάν το ψυκτικό έχει δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη

 Μια έμμεση επίδραση λόγω της αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας.

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)

Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) του ψυκτικού μέσου, είναι ένα μέτρο του πόσο μια δεδομένη μάζα αερίων του θερμοκηπίου (π.χ. ψυκτικό HFC) εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην

υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι μία σχετική κλίμακα η οποία συγκρίνει το εν λόγω αέριο με εκείνο της ίδιας μάζας του διοξειδίου του άνθρακα (του οποίου GWP είναι εξ ορισμού 1). Μια GWP υπολογίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η αξία αυτή πρέπει να αναφέρεται κάθε φορά που ένα το GWP είναι εισηγμένης αξίας ή αλλιώς η αξία είναι χωρίς νόημα.

Ουσίες όπως HFCs που έχουν ένα υψηλό GWP τείνουν επίσης να απορροφούν πολύ υπέρυθρης

ακτινοβολίας και έχουν μακρά ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής .

GWP και ισοδυναμία με διοξείδιο του άνθρακα

Η ισοδυναμία του διοξειδίου του άνθρακα είναι μία ποσότητα που περιγράφει, για ένα δεδομένο μίγμα και ποσότητα αερίων θερμοκηπίου, την ποσότητα CO 2 που θα έχει το ίδιο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP), όταν μετράται σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (κατά κανόνα, 100 έτη). Η ισοδυναμία διοξειδίου του άνθρακα για ένα αέριο λαμβάνεται με πολλαπλασιασμό της μάζας (βάρους)

και το GWP του αερίου. Οι ακόλουθες μονάδες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως:

kg ισοδυνάμα διοξειδίου του άνθρακα (kgCO 2 e).

τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (ΤCO 2 e).

εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (MtCO 2 e).

Για παράδειγμα, το GWP για R290 (προπάνιο) πάνω από 100 χρόνια είναι 3 και για το R32 είναι 675. Αυτό σημαίνει ότι μια διαρροή του:

1 τόνο R290 είναι ισοδύναμη με τις εκπομπές των 3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (Τ CO 2 e).

1 τόνο R32 είναι ισοδύναμο με τις εκπομπές των 675 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (Τ CO 2 e).

Υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους των διαρροών

Η άμεση επίπτωση των διαρροών στην κλιματική αλλαγή υπολογίζεται απλά πολλαπλασιάζοντας το GWP του ψυκτικού επί του ποσό που έχει διαρρεύσει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Συγκρίνοντας διαρροή ψυκτικού ρευστού προς άλλες επιβλαβείς για το περιβάλλον

δραστηριότητες

Είναι χρήσιμο να συνδυάσετε τις επιπτώσεις της διαρροής ψυκτικού μέσου σε άλλες δραστηριότητες που επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος, όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Θα πρέπει να ξέρουμε μερικά βασικά στοιχεία για να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό ‐ αυτά που προβλέπονται ως τυπικά στοιχεία για τους υπολογισμούς του άνθρακα.

Αυτές οι πληροφορίες σας δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την επίδραση της αλλαγής του κλίματος από τη διαρροή ψυκτικού με δραστηριότητες όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου, πτήση αεροπλάνου, λειτουργία μιας συσκευής κ.λπ. Πάνω από την άμεση επίδραση των 2kg διαρροής R32 είναι 1350 CO 2 e ‐ αυτό είναι ισοδύναμο με την οδήγηση 6750 χιλιομέτρων σε ένα αυτοκίνητο (υποθέτοντας 0,200 του kg CO 2 ανά km για ένα μέσο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο).

Έμμεσες επιπτώσεις

Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει μόνο το άμεση επίδραση της διαρροής, όχι την έμμεση επίδραση που προκαλείται από μια λιγότερο αποδοτική λειτουργία, που μπορεί να συμβεί όταν ένα σύστημα είναι υποφορτισμένο. Αυτό καλύπτεται στο επόμενο κεφάλαιο ‐ από τις άμεσες επιπτώσεις ψυκτικά, αυτό μπορεί να είναι πιο σημαντικό για τα περισσότερα από τα εναλλακτικά μέσα.

Top