Η πειραματική οργανική μπαταρία πρωτονίων

Η πειραματική οργανική μπαταρία πρωτονίων φορτίζεται σε 100 δευτερόλεπτα

 αρχείο λήψης (9)

Από την Ανδριάνα Α.Α. 

Οι σημερινές μπαταρίες βασίζονται σε μέταλλα. Η νέα οργανική μπαταρία έχει ηλεκτρόδια πολυμερών κινόνης και ηλεκτρολύτη με ιόντα υδρογόνου ή πρωτόνια. Δεν μπορεί να εκραγεί, να αναφλεγεί και μπορεί να λειτουργεί ακόμη και στους -24 ° C. Άραγε το μέλλον ανήκει στη βιολογική ενέργεια;

Οι περισσότερες τρέχουσες μπαταρίες, όπως οι πανταχού παρούσες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, είναι κατασκευασμένες από μέταλλα. Αυτά τα μέταλλα εξορύσσονται και υφίστανται επεξεργασία, η οποία συνήθως επιβαρύνει σοβαρά το περιβάλλον. Οι μεταλλικές μπαταρίες είναι ένα πρόβλημα ακόμα και μετά τη χρήση τους. Είναι απόβλητα που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν. Συνεπώς, οι ειδικοί εργάζονται σε νέους τύπους μπαταριών που θα ξεπεράσουν τους υπάρχοντες.

 Νέα εικόνα (31)

Ο Christian Strietzel από την Uppsala Universitet της Σουηδίας και οι συνεργάτες του έχουν αναπτύξει ένα νέο τύπο πειραματικής μπαταρίας πρωτονίων, κατασκευασμένο με οργανικά συστατικά. Αυτό το καθιστά πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί σε λίγα λεπτά και ότι λειτουργεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Η νέα μπαταρία βασίζεται σε κινόνες, οργανικές ενώσεις που συχνά εμπλέκονται σε ενεργειακές διεργασίες σε ζωντανούς οργανισμούς όπως η φωτοσύνθεση ή η κυτταρική αναπνοή. Στην εν λόγω μπαταρία, τα ηλεκτρόδια σχηματίζονται από στερεά πολυμερή κινόνης. Το ηλεκτρόδιο περιβάλλεται από ένα όξινο διάλυμα ως ηλεκτρολύτης. Η μπαταρία λειτουργεί όμοια με μια μπαταρία ιόντων λιθίου, εκτός από το ότι περιέχει ιόντα υδρογόνου ή πρωτόνια. Εξαιτίας αυτού μιλάμε για μια «μπαταρία πρωτονίων».  Προς το παρόν, είναι μια μπαταρία με μόνο 60 mAh / g. Το πλεονέκτημα μιας οργανικής μπαταρίας πρωτονίων είναι η χαμηλή τοξικότητα και η οργανική φύση της, σε συνδυασμό με μια πλήρη φόρτιση σε 100 δευτερόλεπτα. Οι δοκιμές μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η μπαταρία μπορεί να αντέξει 500 κύκλους εκφόρτισης και επαναφόρτισης χωρίς σημαντική μείωση της χωρητικότητάς της. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται κάνει την μπαταρία ασφαλέστερη από το συνηθισμένο και δεν μπορεί να εκραγεί ή να πιάσει φωτιά.           

Σχολιάστε