Αξιολόγηση 2ης αποστολής

Οι μαθητές αξιολόγησαν το ενδιαφέρον της αποστολής μέσω ψηφοφορίας στο twinspace του έργου. Τα αποτελέσματα μας εξέπληξαν θετικά για ακόμη μια φορά!

Αξιολόγηση 2ης

Δεν παρέλειψαν βέβαια να γράψουν και τις εντυπώσεις τους για την αποστολή, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συνεργάτες τους σε ένα συνεργατικό padlet.Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-16 222312