Ο Στίβος

Στίβος [αρχ.στίβος,στείβω(=καταπατώ)] μέρος ισοπεδωμένο , σταδίου ή ιπποδρόμου για ασκήσεις ή τέλεση αγωνισμάτων, αναφερόμενο στα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού./(μεταφορικά) πεδίο στο οποίο κάποιο πρόσωπο ή ομάδα αναπτύσσει δραστηριότητα: πολιτικός στίβος, επιχειρηματικός στίβος.

Υγρός στίβος χαρακτηρίζεται ο οποιοσδήποτε οριοθετημένος χώρος επιφάνειας νερού εντός του οποίου διεξάγονται επίσης αγωνίσματα. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι κολυμβητήρια ή άλλοι χώροι, χαρακτηριζόμενοι ανάλογα: λιμναίοι, ποτάμιοι, ή θαλάσσιοι.

Γενικά ο στίβος δεν μπορεί να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 440 γυάρδων ή 402,34 μέτρων. Η διαμόρφωσή του περιλαμβάνει, κατ΄ έναντι μεταξύ τους, δύο ευθύγραμμα τμήματα και δύο καμπύλα καλούμενα «πέταλα» (βιράζ). Αυτός χωρίζεται σε 6 – 8 διαδρόμους, (κουλουάρ), που σημαίνονται με λευκές διαγραμμίσεις, πλάτους έκαστος 1,22 μ. – 1,25μ. Στη σύγχρονη εποχή ο στίβος φέρει επίστρωση από ειδικό βιομηχανικό ελαστομερές κεραμόχρωο υλικό (τάπητα).

Επίσης με τον όρο στίβος χαρακτηρίζεται και το σύνολο των αγωνισμάτων, ειδικότερα του κλασικού αθλητισμού, που διεξάγονται στο χώρο αυτό και στον οποίο περιλαμβάνονται:

Ο Στίβος είναι  ένα πολύ ωραίο άθλημα που είμαι σίγουρος ότι θα το αγαπήσετε!!!!!!!!!!!

Αρχισυντάκτης : Παιδής Δημήτρης

Συντάκτες: Κοντοθανάσης Νίκος, Μπλάκου Φρειδερίκη, Ψωφάκας Παναγιώτης

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης