ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Δημιουργική Εργασία (ΔΕ) έχει συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και γενικότερα στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος […]

συνέχεια »

Αθλητισμός και παιδεία

Ο αθλητισμός Στη πρώτη έκδοση της σχολικής εφημερίδας μας ,η συγγραφική ομάδα συμφώνησε να ασχοληθεί με την συγγραφή μιας σταθερής στήλης […]

συνέχεια »
Top