Κάντε κάτι για τη φύση…

Καταστροφή του περιβάλλοντος SOS

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση:

bmw - Αντίγραφο

Ποιος ξέρει πόσο διοξείδιο του άνθρακα (Co2) βγάζει η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου μέσα σ’ ένα μήνα; Σίγουρα πάνω απο 2 κιλά. Αυτό καταστρέφει πολύ το περιβάλλον και σαν να μην φτάνει αυτό, κόβουν και τα δέντρα που κάνουν το διοξείδιο του άνθρακα (Co2), οξυγόνο (H2o). Τα καυσαέρια μολύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Πρέπει να κάνουμε κάτι σύντομα. Αν δε δράσουμε σύντομα, μπορεί ο κόσμος να καταστραφεί. Μια ιδέα για να μην καταστραφεί ο κόσμος είναι τα τα εργοστάσια να μην ρίχνουν τ’ απόβλητά τους στη θάλασσα κι έτσι σκοτώνονται θαλάσσια ζώα και φυτά και δεν έχουμε τι να φάμε. Πριν από 150 χρόνια περίπου ο αέρας ήταν αμόλυντος και καθαρός, ιδανικός για ν’ αναπνέουν οι άνθρωποι και τα ζώα της Γης. Μετά οι άνθρωποι άρχισαν να φτιάχνουν εργοστάσια.Πριν απο 5-10 χρόνια οι άνθρωποι άρχισαν να φτιάχνουν πιο οικονομικά αυτοκίνητα. Το 2014, το πήραν στα σοβαρά.

Μόλυνση νερού:

ploio

Πολλοί έχουν αναρωτηθεί αν τ’ αποθέματα της Γης σε νερό μπορούν να διατηρηθούν αμόλυντα από τις ξένες ουσίες που μολύνουν το νερό. Ένα πρόβλημα των θαλασσών είναι και το πετρέλαιο όπου τις περισσότερες φορές γίνεται από απροσεξία, από τα πλοία που το μεταφέρουν απο τη μία πλευρά στην άλλη ή από μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας των πλοίων. Αυτό έχει ως συνέπεια να πεθαίνουν διάφορα είδη ψαριών και πτηνών που ζουν μέσα στις θάλασσες.

 

Μόλυνση εδάφους:

Το έδαφος μαζί με τα υδάτινα συστήματα, είναι ο κυριότερος αποδέκτης της ανθρωπογενούς ρύπανσης. Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες ρυπαίνουν σε μεγάλο βαθμό το έδαφος. Τα υγρά και στερεά απόβλητα, αρχικά εναποτίθενται και επεξεργάζονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσματα και φυτοφάρμακα ρυπαίνουν καλλιεργημένες εγκαταστάσεις. Ατυχήματα και διαρροές πετρελαίου, αποβλητα ορυχείων και λατομείων είναι μερικές άλλες αιτίες ρύπανσης εδαφών. Το έδαφος γίνεται αποδέκτης και των ατμοσφαιρικών ρύπων που κατακρυμνίζονται με αργούς ρυθμούς ανάλογα με τις συνθήκες και τη γεωμορφολογία των περιοχών.

λιπάσματα

 

                                                                                                                                                                        Βασίλης Σ. Σωτήρης Π.

 

 

Σχολιάστε

Top