Στήλη: Κείμενα

Ομάδες εργασίας

Α ομάδα 1 Αντωνόπουλος Στέφανος 2 Βυθούλκας Διονύσιος 3 Γεωργιλάς Αθανάσιος 4 Κλαμπάνος Ανδρέας 5 Ντελμεκούρας Δημήτριος 6 Παναγόπουλος Δημήτριος

Λόγοι που μας κάνουν να ασχοληθούμε με το θέμα.

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας, δεν επισκευάζονται και

Top