Λόγοι που μας κάνουν να ασχοληθούμε με το θέμα.

Τα Απόβλητα Ηλεκglobe_recycleτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας, δεν επισκευάζονται και άρα άχρηστες.

Με το να «πετάμε» (ΑΗΗΕ) στα σκουπίδα έχει σαν συνέπεια την ταφή ή τη καύση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, πράγμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφού ελευθερώνει στο περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα και νερό) πολλές βλαβερές ουσίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.

Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να σταματήσει να γίνεται αυτό και για να σταματήσει δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την ευεσθητοποίηση της κοινής γνώμης, την ενημέρωση και τελικά την αλλαγή νοοτροποίας, ίσως και τρόπου ζωής όλων μας.

Σχολιάστε

Top