ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Social_Sciences_and_Humanities_wordle

ΟΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που μελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων.

ΠΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα εξής:

  • Ψυχολογία
  • Παιδαγωγική ή Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  • Ιστορία
  • Κοινωνιολογία
  • Νομική
  • Πολιτική επιστήμη ή Πολιτικές επιστήμες
  • Οικονομικά ή Οικονομικές Επιστήμες
  • Κοινωνική Εργασία

Αναλυτικότερα, η Ψυχολογία  ασχολείται με την επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών κατ” αρχήν των ανθρώπων αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού, που σχετίζονται με συμπεριφορά.Η Παιδαγωγική επιστήμη καλύπτει το φαινόμενο της αγωγής και της εκπαίδευσης και μέσω της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης.Η Ιστορία αφηγείται τα προηγούμενα γεγονότα σχετικά με το ανθρώπινο είδος και μελετά τα γεγονότα σχετικά με την ανθρωπότητα.Η Κοινωνιολογία εξετάζει την κοινωνική ζωή διακριτών ατόμων, ομάδων και κοινωνιών.Η Νομική επιστήμη ασχολείται με την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου.Ως Πολιτική επιστήμη ορίζουμε την επιστήμη που ασχολείται με την μορφή, οργάνωση και διοίκηση ενός κράτους ή μερών του και με την ρύθμιση των σχέσεων του με άλλα κράτη.Τα Οικονομικά (Οικονομική) είναι η επιστήμη που μελετά το μέρος της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσης, που είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την ικανοποίηση και με τη χρήση των υλικών απαιτήσεων που οδηγούν στην ευημερία.

Επιπρόσθετα, στις κοινωνικές επιστήμες εντάσσονται και η Ανθρωπολογία, η Αρχαιολογία κι η Γλωσσολογία.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΛΕΝΤΙΑΝ ΧΑΙΝΤΑΡΙ

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολιάστε

Top