Κατηγορίες ΑΗΗΕ

20416
Ανακύκλωση συσκευών

Ανακύκλωση συσκευών

Ήδη τέτοιων συσκευών είναι:

  • Οικιακές συσκευές (μικρές),
  • Οικιακές συσκευές (μεγάλες),
  • Εξοπλισμός πληροφορικής,
  • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών,
  • συστήματα ήχου και εικόνας,
  • φωτιστικά ήδη,
  • ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία,
  • διάφορα παιγνίδια και εξοπλισμός διασκέδασης,
  • εξοπλισμός διασκέδασης και αθλητισμού

και άλλα.

Τα στάδια «Συλλογής – Μεταφοράς – Επεξεργασίας».

Υπάρχουν αρκετά «κανάλια συγκέντρωσης» συσκευών και μια ιδέα γι” αυτό δίνει το διάγραμμα που ακολουθεί:

diagramma-rohs-ahhe

Σχολιάστε

Top