ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

αρχείο λήψης

Ο ρατσισμός αποτελεί ένα από τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.Ρατσισμός είναι η αντίληψη κατά την οποία οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμο κλπ..Η λέξη ρατσισμός προέρχεται από την ιταλική λέξη razza που σημαίνει φυλή.Ο ρατσισμός διακρίνεται σε διάφορες μορφές όπως ο φυλετικός ρατσισμός,ο θρησκευτικός,κ.τ.λ.

Τα αίτια που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές είναι πολλά,τα κυριότερα είναι:

1)Η ελλιπής παιδεία :ένα από τα κυριότερα αίτια του ρατσισμού είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο .Ο ακαλλιεργητος άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει ηθικά και συναισθηματικα τους συνανθρώπους του.

2)Οι φιλοδοξίες ορισμένων λαών για απόκτηση περισσότερης δύναμης .Οι επεκτατικές βλέψεις των λαών ικανοποιουνται μέσα από την προώθηση ρατσιστικών ιδεολογιών.

3)Η ξενοφοβία που δημιουργείται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κοινωνικών προβλημάτων.

4)Η παρακμή των δημοκρατικών ιδεών και κοινωνικών αξιών οδηγεί τους πολίτες στη καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οι συνέπειες του ρατσισμού έχουν αντίκτυπο τόσο στον άνθρωπο όσο και στην κοινωνία ,γενικότερα:

1)Οι άνθρωποι που γίνονται αποδέκτες ρατσιστικών συμπεριφορών βιώνουν ψυχολογική αλλά και πολλές φορές σωματική κακοποίηση.

2)Μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο ρατσισμός μετατρέπεται σε μια κοινωνία μίσους στην οποία επικρατεί η διάκριση των πολιτών σε κατηγορίες.

3)Η εδραίωση άρα και η αποδοχή ρατσιστικών συμπεριφορών σε μια κοινωνία έχει ως αποτέλεσμα την παρακμή των ηθικών αξιών.

 

Ο αρχισυντακτης: Λεντιαν Χαινταρι

Σχολιάστε

Top