ΑΝΑΨΥΧΗ

ποδηλα

Αναψυχή σημαίνει δραστηριότητα ή προσχεδιασμένη αδράνεια που ενεργείται με τη θέληση κάποιου. Ως βαθύτερη ψυχολογική έννοια η αναψυχή αναφέρεται σε αισθητικές και πνευματικές εμπειρίες που παράγονται από τη δραστηριότητα αυτή. Διαφέρει από την εργασία, η οποία γίνεται με σκοπό το κέρδος χρημάτων ή την κάλυψη άμεσων αναγκών της ζωής. Και ακόμα, διαφέρει από τις άλλες καθημερινότητες, όπως φαγητό, ύπνος, νοικοκυριό κτλ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναψυχής δεν είναι η καθαυτή δραστηριότητα, αλλά η διάθεση με την οποία γίνεται.

 

 

Σχολιάστε

Top