Ο γρήγορος…

NorthPoleWaste

 

Οι συσκευές όταν χαλάσουν και δεν μπορούν να επισκευαστούν,

πρέπει να καταλήγουν σε ειδικούς χώρους όπου με κατάλληλη επεξεργασία

ανακυκλώνονται τα υλικά τους και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Αυτό ισχύει για όλο τον πλανήτη. Από το βόρειο, μέχρι το νότιο πόλο…

Εργασία της Γ ομάδας

Σχολιάστε

Top