ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

images

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ξενοφοβία είναι η έντονη αντιπάθεια ή επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάποιον που δεν έχει την ίδια εθνική ταυτότητα.

ΜΟΡΦΕΣ  ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ

Κοινωνική:

Αυτή η μορφή ξενοφοβίας εκδηλώνεται σε:

  • Μετανάστες, οι οποίοι δεν ανήκουν στην κοινωνία της χώρας στην οποία μεταναστεύουν.
  • Μια φυλή, η οποία έγινε μέρος της κοινωνίας μιας χώρας μέσω πολεμικών κατακτήσεων.

Αυτή η μορφή ξενοφοβίας μπορεί να διευκολύνει τις εχθρικές και βίαιες αντιδράσεις, όπως η μαζική απέλαση των ξένων, το πογκρόμ ή και στην γενοκτονία.

Πολιτιστική:

Η ξενοφοβία έχει και πολιτιστική έννοια, αφού όλοι οι πολιτισμοί δέχθηκαν ξένες επιρροές στην κουλτούρα τους. Ενα παράδειγμα είναι οι ξένες λέξεις που περιλαμβάνονται σε μια εθνική γλώσσα. Αυτό σπάνια οδηγεί σε επιθετικότητα κατά των μεταναστών, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εκστρατείες για «γλωσσικό καθαρισμό«, δηλ. να διαγραφούν οι ξένες λέξεις από την γλώσσα τους.

Ο Συντάκτης:Νίκος Στρατηγός

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολιάστε

Top