ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

400px-BatallonesBolcheviquesHaciaSmolny--throughrussianre00willuoft

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο Επανάσταση χαρακτηρίζεται η ενέργεια του «επανίστασθαι» δηλαδή της γενικευμένης εξέγερσης που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους είτε θρησκευτικούς, είτε πολιτικούς, ή ακόμα ο συνδυασμός και των δύο, με απώτερο σκοπό είτε την επιβολή ενάντια του κράτους, είτε την ανατροπή του καθεστώτος.

Έτσι υπό αυτή την αντίληψη ο όρος απαντάται ως «πολιτική επανάσταση» και ως «θρησκευτική επανάσταση»
Επίσης με τον ίδιο όρο χαρακτηρίζεται και κάθε θεμελιώδης μεταβολή που μπορεί να επέλθει στην επιστημονική γνώση και κατ΄ επέκταση σε ριζική μεταβολή μιας υπάρχουσας κατάστασης.

Γενικά η επανάσταση κρίνεται ως κοινωνικό φαινόμενο τόσο κατά τα αίτια όσο και για τους σκοπούς που πραγματοποιείται.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Αμερικανική Επανάσταση
 • Γαλλική επανάσταση
 • Ρωσική Επανάσταση
 • Βελγική Επανάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ιωνική Επανάσταση
 • Ελληνική Επανάσταση του 1821
 • Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
 • Μακεδονική Επανάσταση του 1854
 • Μακεδονική επανάσταση του 1878
 • Επανάσταση του Λιτοχώρου
 • Μακεδονική Επανάσταση του 1896
 • Κρητική Επανάσταση

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

Σχολιάστε

Top