ΚΟΙΝΩΝΙΑ

cebacebfceb9cebdcf89cebdceafceb1

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία ή στενή εφαρμογή ως έννοια. Σε έναν εναλλακτικό ορισμό ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στο χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασής τους.

Ο ΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Οι ανθρώπινες κοινωνίες οργανώνονται συνήθως σύμφωνα με τα αρχικά μέσα επιβίωσής τους. Οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν προσδιορίσει τις κοινωνίες με διάφορους όρους. Μερικοί θεωρούν τις βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες ποιοτικά διαφορετικές από τις παραδοσιακές γεωργικές κοινωνίες.

ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι κοινωνιολόγοι τοποθετούν τις κοινωνίες σε τρεις ευρείες κατηγορίες: προβιομηχανικές, βιομηχανικές, και μεταβιομηχανικές.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολιάστε

Top