ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1AB6281F2E7F8630326EDE6BE6E91A87

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο υπερπληθυσμός είναι μία κατάσταση πυκνότητας του πληθυσμού, ανθρώπινου και μη, τόσο υψηλής για το είδος της επικράτειας που καταλαμβάνει ικανής να οδηγήσει σε χωρικό περιορισμό και ανεπάρκεια πόρων ή τις πρώτων υλών ζωτικής σημασίας , τις οποίες χρειάζονται τα άτομα που φιλοξενούνται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια επιφάνεια μπορεί να διατηρήσει, στην πραγματικότητα, περιοχές περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες που δεν χρησιμοποιούνται από ένα είδος, αλλά κάποια στιγμή που θα εξαντληθούν οι δυνατότητές της εμφανίζεται αδύναμη να υποστηρίξει έναν μεγαλύτερο πληθυσμό, καταδικάζοντας τα είδη να αναστείλουν την διεύρυνσή τους. Στις χειρότερες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε μαζική εξαφάνιση. Ο υπερπληθυσμός προκαλεί μία μεγαλύτερη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των πόρων του εκ μέρους του ανθρώπου και, στη συνέχεια, προξενεί πίεση στους ίδιους τους φυσικούς πόρους.

Η πίεση αυτή μεταφράζεται συχνά σε έντονες συγκρούσεις μεταξύ εθνών και ατόμων για την κατοχή των περιορισμένων και ζωτικής σημασίας πόρων, και σε χειρότερη ποιότητα ζωής για όλους.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ως προς τον ανθρώπινο πληθυσμό, μπορεί να μιλήσει κανείς για υπερπληθυσμό για διάφορους λόγους. Ο υπερπληθυσμός, μπορεί να είναι για:

  • μια πόλη, υπερπληθής, όταν η χωρική επικράτεια από την οποία εξαρτάται, δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να παράγει το πλεόνασμα των τροφίμων και της ενέργειας, που οδήγησαν στη δημιουργία του
  • ένα έθνος, υπερπληθές, όταν η εγχώρια παραγωγή και οι εισαγωγές δε δύνανται πλέον να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση αγαθών, είτε καθαρής επιβίωσης είτε περιττών. Πολλές χώρες στην πραγματικότητα, προκειμένου να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και την κατανάλωση, αυτή τη στιγμή χρειάζονται μια μεγάλη περιοχή, 2, 3, 5 φορές μεγαλύτερη από τα διοικητικά τους σύνορα.
  • τη Γη, υπερπληθής, όταν το σύνολο των πόρων, ανανεώσιμων και μη, δεν θα επέτρεπε την υποστήριξη του παγκόσμιου πληθυσμού, ανερχόμενος για το 2017 στα 7,440 δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα. Υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουν την επίτευξη της μέγιστης αιχμής του παγκόσμιου πληθυσμού με μια τελική κάθοδο.

Ο υπερπληθυσμός αξιολογείται πάντα σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων και τον τρόπο ζωής του που συνδέεται με τον οικολογικό προσανατολισμό.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΛΕΝΤΙΑΝ ΧΑΙΝΤΑΡΙ

ΠΗΓΗ:ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

Σχολιάστε

Top